ทุนการศึกษาพัฒนาชีวิต

อยากเรียนต่อ แต่ที่บ้านรายได้ไม่ พอส่ง สนับสนุนติดอาวุธทางปัญญา เปลี่ยนอนาคตเด็กให้เดินหน้าด้วย การมอบ “ทุนการศึกษา” ให้เด็ก และยาวชนได้เรียนต่อตามฝันและ ความตั้งใจ
  • รูปแบบการบริจาค

    ยอดบริจาค