ปลาดุกสร้างอิ่ม

เลี้ยงไว้กิน ไว้ขาย ปลาดุกตัวใหญ่ อ้วนที อิ่ม อร่อย ได้โปรตีนดี เป็นคสังอาหาร ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน