หนูสะอาดสร้างสุข

เรียนรู้สุขอนามัยที่ดีจนเป็นนิสัย จะส่งผลให้เด็กน้อยเยาว์วัยมีสุขภาพที่ดีในระยะยาว ชุดหนูสะอาดประกอบด้วยสบู่ แปรง ยาสีฟัน ยาสระผม และผ้าเช็ดตัว เป็นพื้นฐาน สร้างอนามัยที่ดี