ห้องสมุดของหนู

วันธรรมดาและวันหยุดของเด็ก ๆ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อ มีพื้นที่ความรู้แห่งใหม่ ที่เต็มไปด้วยหนังสือทั้งเล่มบาง เล่มหนา หลากสีสัน รอคอยให้ทุกคนเข้ามาเปิดอ่านและใช้เวลาแห่งความสุข ในการเรียนรู้ร่วมกัน