อาชีพในฝัน

อบรมสร้างนักคิด ต่อยอดเป็นนักธุรกิจรุ่นเยาว์ ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชน รู้จัก พัฒนา ค้นหาอัลักษณ์ชุนชน ผสานกับความสนใจของตนเอง สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัว ด้วยทุนนักธุรกิจน้อย