อ่างล้างมือ แปรงฟัน

ล้างมือบ่อย ๆ ทุกวัน แปรงฟินกันหลังอาหาร เตรียม อ่างล้างมือ แปรงฟัน ส่งเสริมสุขนิสัยให้น้อง ๆ ห่างไกล จากโรคระบาดและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่