เครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด

เปลี่ยนน้ำขุ่น ปนเปื้อนที่ดื่มไม่ใด้ ผ่านเครื่องกรองฆ่าเชื้อให้ สะอาด ใส เด็ก ๆ ดื่มชื่นใจได้รองเก็บใส่ขวดไปกินที่บ้าน