เป้ใบใหม่ใส่ความรู้

เป้เก่าชำรุด เป้ใหม่ยังไม่มี ปีใหม่นี้ ทั้งอุปกรณ์การเรียน สมุดการบ้าน ใบงาน กิจกรรม หรืออุปกรณ์กีฬา น้อง ๆ สามารถจัดเก็บ พกพา เดินทางไปโรงเรียนได้สะดวก ด้วยเป้ใบใหม่ใส่ความรู้