โคมไฟรักเรียนพร้อมโต๊ะทำการบ้าน

เรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน ต้องเขียน อ่าน ทำรายงาน จากเย็นถึงค่ำ แสงสว่างที่ใช้ประจำมีเพียงแสงตะเกียงไฟฉาย และแสงเทียนไฟริบหรี่ โคมไฟรักเรียนนี้จะช่วยถนอมสายตา คลายเมื่อยล้า ให้เต็กมีสมาธิ การกับเรียนมากขึ้น