โซล่าร์เซลล์พลังงานสีขาว

เพราะที่บ้านไม่มีไฟฟ้า ตกเย็นมาต้อง จุดเทียนอ่านหนังสือ ทำงานบ้าน มอบ แสงสว่าง สร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กและ ครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลได้มีไฟฟ้าใช้ พร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการใช้ โซล่าร์เซลล์พลังงานสะอาด